Program:
Język:

Ustawienia strony

W tym oknie dialogowym można skonfigurować układ strony (format papieru, orientację i marginesy wydruku).

Przycisk "Domyślne":

  • Wybór "Zapisz ustawienia jako domyślne" ustawia wprowadzone ustawienia strony jako domyślne dla wszystkich nowo utworzonych zadań. Ustawienie domyślne jest wspólne dla wszystkich programów GEO5. The default is valid for all GEO5 programs. Różni użytkownicy komputera mogą stosować różne ustawienia domyślne.
  • Wybór "Przyjmij ustawnienia domyślne" pozwala przypisać ustawnienia domyślne do dowolnego otwartego zadania, które ma inne ustawienia.

Okno dialogowe "Ustawienia strony"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.