Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Ustawienia strony

W tym oknie dialogowym można skonfigurować układ strony (format papieru, orientację i marginesy wydruku).

Opcja "Domyślne", wybór "Zapisz ustawienia jako domyślne" ustawia wprowadzone ustawienia strony jako domyślne dla nowo utworzonych danych. Przyjęte ustawienie domyślne jest wspólne dla wszystkich programów GEO. Różni użytkownicy komputera mogą stosować różne ustawienia. Wybór "Przyjmij ustawnienia domyślne" pozwala przypisać ustawnienia domyślne programów GEO5 do dowolnego otwartego zadania, które ma inne ustawienia.

Okno dialogowe "Ustawienia strony"