Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Geometria - rzut

Ramka "Geometria - rzut" umożliwia zdefiniowanie długości przyczółku, długości fundamentu przyczółku oraz wymiarów skrzydeł przyczółku. 

Wymiary można modyfikować w ramce poprzez wprowadzenie wartości do pól danych lub na pulpicie za pomocą aktywnych wymiarów.

Szczegółowe informacje na temat wpływu wymiarów przyczółku na wyniki analizy zostały przedstawione w rozdziale "Obliczanie sił przyczółku".

Program umożliwia eksport geometrii konstrukcji w formacie *.DXF.

Ramka "Geometria - rzut"