Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Obciążenie

Ramka "Obciążenie" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych obciążeń. Dodawanie (edycja) obciążeń wykonywane jest w oknie dialogowym “Nowe obciążenie (Edycja obciążenia)”. Edycję wykonujemy za pomocą przycisku "Edytuj" lub klikając na liście linijkę z żądanym obciążeniem lewym przyciskiem myszki. 

Każde obciążenie jest przypisywane do stanu obciążeniowego. Stan obciążeniowy wybieramy z listy rozwijanej "Aktywny stan obciążeniowy" umieszczonej nad tabelą.

Ramka "Obciążenie"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.