Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Definiowanie powierzchni poślizgu

W pierwszej kolejności należy wybrać rodzaj powierzchni poślizgu z listy (kołowa, łamana). Istnieje możliwość zdefiniowania powierzchni poślizgu, zgodnie z dokonanym wyborem, różnymi metodami:

  • Kołowa powierzchnia poślizgu

Graficznie - po naciśnięciu przycisku , należy wprowadzić za pomocą lewego przycisku myszki trzy punkty, które definiują kołową powierzchnię poślizgu.

Istnieje możliwość zmiany zdefiniowanej powierzchni poślizgu w oknie dialogowym "Kołowa powierzchnia poślizgu" po wciśnięciu przycisku lub zastąpienia powierzchni poślizgu z wykorzystaniem przycisku myszki wciskając przycisk .

Przycisk anuluje definiowanie powierzchni poślizgu.

Przycisk konwertuje kołową powierzchnię poślizgu na łamaną.

Przycisk usuwa powierzchnię poślizgu.

Tekstowo - poprzez wciśnięcie przycisku otwierane jest okno dialogowe "Kołowa powierzchnia poślizgu". W oknie tym definiuje się współrzędne x, y oraz średnicę.

  • Łamana powierzchnia poślizgu

Graficznie - po naciśnięciu przycisku na pasku narzędzi, włączany jest tryb definiowania powierzchni poślizgu - dodawanie odcinków powierzchni przebiega dalej jednakowo jak definiowanie warstw.

Tekstowo - naciśnięcie przycisku oraz zastosowanie przycisku zlokalizowanego nad tabelą otwiera okno dialogowe "Nowe punkty. W oknie dialogowym, punkty powierzchni poślizgu dodaje się definiując ich współrzędne x, y.

Przycisk konwertuje łamaną powierzchnię poślizgu na kołową.

Funkcje pozostałych przycisków są takie same jak przy definiowaniu kołowej powierzchni poślizgu.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.