Program:
Język:

Shahunyants

Szczegółowy opis tej metody można znaleźć w analogicznym rozdziale dotyczącym analizy łamanej powierzchni poślizgu.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.