Program:
Język:

Analiza stateczności zbocza

Obliczenia według EN 1997 wprowadzają różne współczynniki częściowe zgodnie z wybranym Podejściem obliczeniowym (DA).

Projektowanie konstrukcji według EN 1997-1 generalnie bazuje na teorii stanów granicznych.

Redukcja obciążeń (DA1, DA2, DA3):

Obciążenia oddziałujące na pasmo redukowane są w obliczeniach poprzez zastosowanie współczynników częściowych. W zależności od nachylenia powierzchni poślizgu, program ocenia, czy oddziaływanie siły grawitacji na dany blok jest korzystne czy niekorzystne. Jeżeli wartość korzystnego oddziaływania siły jest większa od wartości oddziaływania niekorzystnego, to program przyjmuje współczynnik korzystny. Na tej podstawie ciężar bloku W jest mnożony przez współczynnik częściowy dla obciążenia trwałego.

Oddziaływanie wody jest redukowane przez współczynnik częściowy, który zwiększa wynikowe ciśnienie porowe oraz siły wynikające z oddziaływania wody nieograniczonej powyżej powierzchni terenu.

Określenie, czy oddziaływanie siły jest korzystne, czy niekorzystne.

Dla wprowadzonych obciążeń program najpierw ocenia, czy ich oddziaływanie jest korzystne, czy niekorzystne, a następnie mnoży obciążeniea całkowite przez odpowiedni współczynnik częściowy.

Redukcja materiałów (DA1, DA3):

Parametry gruntu są automatycznie redukowane z użyciem odpowiednich współczynników częściowych.

Redukcja oporów (DA2): 

Redukcji podlega opór na płaszczyźnie poślizgu.

OSTRZEŻENIE !!!

Analiza stateczności zbocza według DA2 lub DA1 (kombinacja 1) z zastosowaniem parametrów całkowitych (uogólnionych) daje bardzo nierealistyczne wyniki. Jest to spowodowane zróżnicowaniem redukcji ciężaru masywu gruntowego (oddziaływanie korzystne lub niekorzystne). W przypadku zastosowania wyżej wymienionych podejść obliczeniowych zalecamy ręczną modyfikację współczynników częściowych (np. zwiększenie współczynnika częściowego redukcji oporu na powierzchni poślizgu i zmniejszenie współczynników częściowych redukcji do oddziaływań).

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.