Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Koncepcja stożka tarcia

Koncepcja stożka tarcia jest kombinacją metod kinematycznej i kinetycznej reprezentujących konwencjonalne rozwiązanie zagadnienia, wykorzystywane do wyszukania potencjalnej powierzchni poślizgu przy zniszczeniu. Podstawowa zasada zastosowanego rozwiązania przedstawiona jest na poniższym rysunku.

Koncepcja stożka tarcia dla bloku spoczywającego na pochylonej płaszczyźnie (łamana powierzchni poślizgu)

Siły utrzymujące opisane są za pomoca następującego wyrażenia:

gdzie:

A

-

powierzchnia bloku spoczywającego na powierzchni poślizgu

c

-

spójność powierzchni poślizgu

W

-

wektor wynikający z ciężaru własnego bloku (wypadkowa ciężaru własnego bloku skalnego))

N

normalna do powierzchni poślizgu

ϕ

-

kąt tarcia wewnętrznego

Literatura:

Goodman, R. E.: Introduction to Rock Mechanics: John Wiley & Sons, New York, 1989, 562 p.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.