Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Obciążenie

Ramka "Obciążenie" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych obciążeń. Dodawanie obciążeń odbywa się w oknie dialogowym "Nowe obciążenie". Przy definiowaniu sił należy zwrócić uwage na konwencję znaków wyświetlaną w prawej części tego okna dialogowego.

Istnieje możliwość wprowadzenia następujących typów obciążeń:

Wymiarowanie zbrojenia przeprowadza się dla obu typów obciążenia.

W przypadku prowadzenia analizy według EN 1997 lub LRFD (wybieranej w zakładce "Fundamenty bezpośrednie") zakłada się, że obciążenie obliczeniowe zostało określone przez projektanta zgodnie z obowiązującymi normami, tzn. że przed wprowadzeniem do programu poszczególne składowe obciążenia były przemnożone przez odpowiednie współczynniki częściowe - program w żaden sposób nie modyfikuje zdefiniowanych przez użytkownika obciążeń.

Fundament jest zawsze obciążany na krawędzi połączenia słupa i fundamentu. Program automatycznie wyznacza ciężar własny fundamentu oraz ciężar nadkładu gruntu nad fundamentem

Program umożliwia wyznaczenie obciążeń charakterystycznych na podstawie wcześniej zdefiniowanych obciążeń obliczeniowych za pomocą przycisku "Obc. char." (dotyczy analizy według współczynnika bezpieczeństwa lub według teorii stanów granicznych).

Program umożliwia również importowanie obciążeń za pomocą przycisku "Importuj".

Ramka "Obciążenie"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.