Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Program:
Język:

Przekroje wynikowe

Ramka "Przekroje wynikowe" zawiera tabelę z wszystkimi przekrojami wynikowymi. W tabeli widoczne są nazwa przekroju wynikowego i współrzędne punktów definiujących dany przekrój. Z prawej strony tabeli wyświetlany jest zaznaczony/wybrany przekrój.

Ramka "Przekroje wynikowe"

Wizualizację rysunku na ekranie można modyfikować w zakładce "Konfiguracja rysunku" oraz za pomocą przycisków na pasku narzędzi "Wizualizacja".

Przycisk "Cofnij" jest istotnym narzędziem w programie. Umożliwia przywrócenie stanu pierwotnego sprzed wszystkich modyfikacji.

Dane przekrojów można kopiować pomiędzy innymi programami GEO5.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.