Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Bierne parcie gruntu - teoria Absi’ego

Bierne parcie gruntu wynika z następującego wzoru:

gdzie:

Kp

-

współczynnik biernego parcia gruntu

c

-

spójność gruntu

σz

-

pionowe, normalne naprężenie całkowite

Program pobiera wartości współczynnika Kp z bazy danych zbudowanej na podstawie ujętych w tablice wartości opublikowanych w książce: Kérisel, Absi: Tabele czynnego i biernego parcia gruntu, 3rd Ed. A.A. Balkema, 1990 ISBN 90 6191886 3.

Pionowe σpv i poziome σph składowe biernego parcia gruntu są wyznaczane przez:

gdzie:

δ

-

kąt tarcia konstrukcja - grunt

α

-

nachylenie tylnej ściany konstrukcji

Literatura:

Kérisel, Absi: Active and Passive Earth Pressure Tables, 3rd ed., Balkema, 1990 ISBN 90 6191886 3