Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Kotwienie zbocza skalnego

Istnieje możliwość zdefiniowania dwóch rodzajów kotew podczas przeprowadzania analizy stateczności zbocza na gładkiej powierzchni poślizgu:

Aktywne

Kotwy aktywne są reprezentowane przez kotwy sprężone, w przypadku których siły są aktywowane zanim poślizg bloku skalnego ma miejsce. Siła normalna zwiększa sprężenie normalne na powierzchni poślizgu, i jako taka również siły utrzymujące; styczna składowa siły normalnej jest dodawana albo odejmowana od sił (aktywnych) ścinających.

Pasywne

Kotwy pasywne są aktywowane przez przesuwający się blok skalny (tzn. kotwy niesprężone). Siła normalna zwiększa normalne sprężenie na powierzchni poślizgu i jako taka również siły utrzymujące; styczna składowa siły normalnej jest dodawana do sił utrzymujących.

Rozkład sił kotwy