Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Metoda Zwecka

Opisane tu metody zostały opracowane do analizy buław kotew - opierają się one głównie na wartości naprężenia geostatycznego w miejscu lokalizacji buławy mikropala. Metody Zwecka i Bowlesa opierają się na tych samych założeniach - jednakże wartość parcia jest w tych metodach redukowana z zastosowaniem współczynnika parcia spoczynkowego Ko:

gdzie:

d

-

średnica buławy

l

-

długość buławy

Ko

-

wartość współczynnika parcia spoczynkowego

σz

-

średnie naprężenie geostatyczne w otoczeniu buławy mikropala

φ

-

średnia wartość kąta tarcia wewnętrznego w otoczeniu buławy mikropala

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.