Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Analiza przekroju

Wyniki analizy nośności przekroju rury mikropala obciążonego siłą ściskającą lub rozciągającą wyświetlane są w ramce "Analiza przekroju". W obrębie jednego zadania możliwe jest przeprowadzenie dowolnej liczby obliczeń. Lewa część ramki umożliwia zdefiniowanie modułu reakcji podłoża oraz wybranie opcji uwzględniania wpływu korozji w obliczeniach.

Przy obliczaniu nośności rury (przekroju mikropala) rozróżnia się obliczenia mikropali ściskanych i rozciąganych.

W przypadku rozciągania program określa nośność przekroju złożonego (wytrzymałość mieszanki cementowej nie jest uwzględniana).

W przypadku ściskania program sprawdza zarówno nośność przekroju złożonego jak i nośność wewnętrzną przekroju, w zależności od metody wybranej w zakładce "Mikropale".

Wyniki obliczeń wyświetlane są w prawej cześci okna. Wizualizację wyników można modyfikować w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka "Analiza przekroju"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.