Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Analiza żelbetowego przekroju kołowego

Program analizuje pal żelbetowy za pomocą metody odkształceń granicznych. Maksymalne dopuszczalne odkształcenie betonu przy ściskaniu wynosi 0,002 - 0,0035. Wytrzymałość betonu η*fcd jest redukowana o 10 procent na skutek kształtu przekroju poprzecznego (Art. 3.1.7).

Stopień zbrojenia jest sprawdzany za pomocą wzoru:

  • Pal (Art. 9.8.5)

Ac ≤ 0,5m2

ρmin = 0,005

0,5m2 > Ac < 1m2

ρmin = 0,0025m2/Ac

Ac ≥ 1m2

ρmin = 0,0025

gdzie:

Ac

-

powierzchnia przekroju porzecznego pala

  • Słup - sprawdzenie dominującego ściskania (Art. 9.5.2)

  • Belka - sprawdzenie dominującego zginania (Art. 9.2.1.1)

gdzie:

d

-

średnica pala

As

-

powierzchnia przekroju zbrojenia

Standardowe wartości współczynników ρmin, ρmax są wbudowane w programie - wartości te mogą być również definiowane przez użytkownika w zależności od wybranego Załącznika krajowego.

Wykres interakcji N-M

Współczynnik wykorzystania przekroju betonowego poddanego kombinacji momentu zginającego i siły normalnej określany jest jako |0L| / |0R|. Gdzie L jest siłą R jest wytrzymalością z określonym mimośrodem.

Ścinanie

W pierwszej kolejności program wyznacza graniczną wytrzymałość na ścinanie betonu VRd,c (Art. 6.2.2(1)). Formuły pochodzą z Art. 6.2.2(1), gdzie szerokość przekroju (bw) zastępowana jest 0.88×d a głębokość efektywna (d) zastępowana jest 0.8×d.

gdzie:

W przypadku gdy graniczna wytrzymałość na ścinanie betonu jest przekroczona, graniczna wytrzymałość na ścinanie VRd,max oraz wytrzymałość przekroju żelbetowego VRd,s są sprawdzane (Art. 6.2.3(3)).

Standardowe wartości współczynników ν, νmax są wbudowane w programie - wartości te mogą być również definiowane przez użytkownika w zależności od wybranego Załącznika krajowego.