Program:
Język:

Wykop

Ramka "Wykop" służy do określania kształtu wykopu otwartego. Funkcja ta pozwala modyfikować profil terenu w danej fazie budowy. Istnieje możliwość jednoczesnego wprowadzenia kilku wykopów. W takim przypadku, niektóre linie wykopu są częściowo widoczne nad terenem.

Tabela z listą punktów warstwy wyświetlana jest w lewej części ramki. Wprowadzenie warstwy wykopu odbywa się identycznie jak w przypadku standardowych warstw.

Nie można utworzyć wykopu, jeżeli w danej fazie został zdefiniowany nasyp - w takim przypadku należy dodać kolejną fazę budowy w celu zdefiniowania wykopu, bądź najpierw usunąć istniejący nasyp.

Zdefiniowane warstwy wykopu mogą być kopiowane poprzez "GeoSchowek" pomiędzy wszystkimi programami 2D pakietu GEO5.

Ramka "Wykop"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.