Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Geometria

Ramka "Geometria" pozwala na dokonanie wyboru rodzaju konstrukcji:

Ramka "Geometria" zawiera również tabelę z listą wprowadzonych odcinków konstrukcji tworzących konstrukcję ściany. Dla każdego odcinka tabela zawiera parametry przekroju poprzecznego (A - pole przekroju, I - moment bezwładności, podawane zawsze na 1 m bieżący konstrukcji) oraz parametry materiałowe (E - moduł sprężystości, G - moduł sprężystości poprzecznej).

Dodawanie lub edycję odcinków wykonuje się w oknie dialogowym "Nowy odcinek".

Istnieje możliwość dalszej edycji zdefiniowanych odcinków ściany na pulpicie za pomocą aktywnych obiektów - dwukrotne kliknięcie na konstrukcji otwiera okno dialogowe z danym odcinkiem.

Program umożliwia eksport geometrii konstrukcji w formacie *.DXF.

Ramka "Geometria" - ściana standardowa, pojedyncza

Ramka "Geometria" - ściana podwójna, dwurzędowa

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.