Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Analiza według teorii stanów granicznych

Jeżeli analiza prowadzona jest z zastosowaniem stanów granicznych, to wymagane wartości współczynników obliczeniowych  definiowane są w zakładce "Pale".

Program wykonuje analizę pala wciskanego w następujący sposób:

gdzie:

Rc

-

nośność pala

Rb

-

opór podstawy pala

Rs

-

opór pobocznicy pala

γb

-

współczynnik częściowy oporu podstawy pala

γs

-

współczynnik częściowy oporu pobocznicy pala

γt

-

współczynnik częściowy całkowitego oporu pala

Vd

-

pionowe obciążenie krytyczne oddziałujące na pal

Wp

-

ciężar własny pala

Analiza pala wyciąganego wykonywana jest wg wzoru:

gdzie:

Rsdt

-

wytrzymałość pala na rozciąganie

Rs

-

opór pobocznicy pala

γst

-

współczynnik częściowy oporu pobocznicy pala wyciąganego

γs

-

współczynnik częściowy oporu pobocznicy pala

Vd

-

pionowe obciążenie krytyczne oddziałujące na pal

Wp

-

ciężar własny pala