Program:
Język:

Analiza za pomocą wskaźnika ściśliwości

Równanie osiadania przy zastosowaniu wskaźnika ściśliwości Cc itej warstwy wynika ze wzoru:

gdzie:

σor,i

-

pionowa składowa początkowego naprężenia geostatycznego w środku itej warstwy

σz,i

-

pionowa składowa przyrostu naprężenia (np. naprężenia na skutek obciążenia konstrukcji) powodującego osiadanie warstwy

e0

-

początkowy wskaźnik porowatości

hi

-

miąższość itej warstwy

Cc,i

-

wskaźnik ściskania w itej warstwie

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.