Program:
Język:

Geometria

Ramka "Geometria" zawiera tabelę z lista zdefiniowanych bloków prefabrykowanych stanowiących konstrukcję ściany (najniższy blok posiada etykietę nr 1). Dodawanie bloków odbywa się w oknie dialogowym "Nowy blok". 

Okno dialogowe "Nowy blok (edycja bloku)" służy do definiowania geometrii bloku parametrów siatki (przedłużenie, długość kotwienia, nośność na wyciąganie). 

Program umożliwia dodanie (wstawienie) kolejnego bloku pomiędzy dwa istniejące bloki konstrukcji. Wstawienie nowego bloku odbywa się w oknie dialogowym "Wstaw", które jest częścią okna "Dodaj". Blok wstawiany jest przed aktualnie wybranym blokiem konstrukcji.

Wstawione bloki można następnie edytować na pulpicie za pomocą aktywnych wymiarów bądź aktywnych obiektów - dwukrotne kliknięcie na konstrukcji otwiera okno dialogowe z danym blokiem. W przypadku używania trybu aktywnych obiektów należy wyłączyć wizualizację szczegółowych wymiarów w ramce "Konfiguracja rysunku".

Program umożliwia eksport geometrii konstrukcji w formacie *.DXF.

Ramka "Geometria"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.