Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Eksport IFC (BIM)

Programy GEO5umożliwiają eksport danych do formatu IFC. Format ten wykorzystywany jest jako platforma wymiany pomiędzy programami w zakresie modelowania informacji o konstrukcji (BIM - Building Information Modelling).

Opcja eksportu dostępna jest w menu "Plik" / "Eksport" / "Format IFC".

Eksport IFC

Programy umożliwiają eksport danych graficznych zgodnych z konstrukcją w wizualizacji 3D. Inną częścią eksportu IFC są dane nie-graficzne, które można importować do programów stron trzecich. Przykładowo mogą to być następujące dane:

  • parametry materiałowe konstrukcji (beton, stal, konstrukcje murowane)
  • parametry gruntów (warstwy, profile, odpór na licu...)
  • charakterystyki przekrojowe konstrukcji zabezpieczających (pali, grodzic, ścian szczelinowych...)
  • parametry konstrukcji wsporczych (kotew, gwoździ, rozpór)
  • parametry elementów spoza konstrukcji (obciążenia, woda, odpór na licu, zdefiniowane siły...)
  • podstawowe parametry badań polowych i profili gruntowych

Przed eksportem istnieje możliwość dokonania wyboru wymaganych danych.

Wybór wymaganych danych

Struktura wizualizowanych danych zależy calkowicie od programu, który jest wykorzystywany. Ze względu na przejrzystość i funkcjonalność rekomendujemy np. BIM Vision, Tekla BIMsight, Xbim Xplorer.

Przykład konstrukcji importowanej do programu "BIM Vision"

Eksport danych IFC będzie objaśniany oraz udoskonalany w dalszym rozwoju programu według rzeczywistych potrzeb użytkowników.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.