Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Nośność przekroju złożonego obciążonego siłą normalną

Siła rozciągająca

W przypadku oddziaływania na przekrój siły rozciągającej, naprężenie w stalowej części przekroju wyznaczane jest w sposób następujący:

gdzie:

σs

-

naprężenie w stali

N

-

siła normalna działająca na przekrój

As

-

pole powierzchni przekroju stali (rury) w przekroju złożonym mikropala

Siła ściskająca

Nośność przekroju mikropala ściskanego, zredukowana współczynnikiem wyboczenia, wyznaczana jest według wzoru:

gdzie:

χ

-

współczynnik wyboczenia

As

-

pole powierzchni przekroju rury stalowej

Ac

-

pole powierzchni przekroju wypełnienia betonowego

Rsd

-

wytrzymałość obliczeniowa stali

Rcd

-

wytrzymałość obliczeniowa mieszanki cementowej na ściskanie

Wytrzymałości obliczeniowe są równe wartościom charakterystycznym przy obliczeniach z wykorzystaniem teorii współczynnika bezpieczeństwa

W przypadku analizy z zastosowaniem teorii stanów granicznych wytrzymałości obliczeniowe stali oraz mieszanki cementowej wyznaczane są w następujący sposób:

gdzie:

Rs

-

wytrzymałość normowa stali, definiowana w ramce "Materiał"

γss

-

współczynnik redukcyjny do wytrzymałości stali, definiowany w zakładce "Mikropale"

Rc

-

wytrzymałość normowa na ściskanie mieszanki cementowej, definiowana w ramce "Materiał"

γsc

-

współczynnik redukcyjny do mieszanki cementowej, definiowany w zakładce "Mikropale"

Naprężenie w stalowej części przekroju wyznaczane jest w następujący sposób:

gdzie:

N

-

siła normalna działająca na przekrój

Nc,u

-

nośność przekroju ściskanego, zredukowana ze względu na uwzględnienie wyboczenia

Rsd

-

wytrzymałość obliczeniowa stali

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.