Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Obliczenia

Ramka "Obliczenia" wyświetla wyniki analizy stateczności zbocza. Istnieje możliwość przeprowadzenia dowolnej liczby analiz w obrębie jednego zadania. 

Pierwszym krokiem w obliczeniach stateczności zbocza jest wybór kształtu powierzchni poślizgu. W liście rozwijanej zlokalizowanej w lewej górnej części ramki dostępne są do wyboru dwie możliwości - kołowa powierzchnia poślizgu i łamana powierzchnia poślizgu. Po dokonaniu wyboru rodzaju i zdefiniowaniu pierwszej, dowolnej powierzchni poślizgu obliczenia uruchamiane są poprzez kliknięcie przycisku "Oblicz" w dolnej części ramki. Wyniki obliczeń pojawiają się w prawej części tej samej ramki.

Wyboru metody analizy stateczności można dokonać z listy rozwijanej znajdującej się w środkowej części ramki "Obliczenia". W przypadku wyboru kołowej powierzchni poślizgu dostępnych jest siedem, następujących metod obliczeniowych: Fellenius/Petterson, Bishop, Spencer, Janbu, Morgenstern-Price, Shahunyants oraz ITFM. W przypadku łamanej powierzchni poślizgu analizę można przeprowadzić jedną z sześciu następujących metod: Sarmy, Spencera, Janbu, Morgensterna-Price'a, Shahunyants lub ITFM. W obydwu przypadkach istnieje możliwość przeprowadzenia obliczeń z wykorzystaniem wszystkich wymienionych metod jednocześnie (w takim przypadku, jednakże, nie ma możliwości przeprowadzenia optymalizacji powierzchni poślizgu).

Sprawdzenie stateczności zbocza może być przeprowadzone w zależności od ustawień wybranych w zakładce "Analiza stateczności", w sposób następujący:

  • Analiza według EN 1997, gdzie obciążenia są redukowane  przez częściowe współczynniki obliczeniowe a analiza wykonywana jest z wykorzystaniem teorii stanów granicznych,
  • Analiza według współczynnika bezpieczeństwa
  • Analiza według teorii stanów granicznych

Lista rozwijana (pozycje "Standardowy" i "Optymalizacja") umożliwia optymalizację (wyznaczenie najbardziej niekorzystnej powierzchni poślizgu) kołowej lub łamanej powierzchni poślizgu. Wybór opcji "Optymalizacja" aktywuje przycisk "Ograniczenia", którego wciśnięcie zmienia wygląd ramki i umożliwia zdefiniowanie ograniczeń przebiegu procesu optymalizacji.

W ramce istnieje również możliwość określenia sposobu uwzględnienia kotew w obliczeniach (opcja: "Uwzględniaj kotwy jako nieskończone").

Jak wcześniej wspomniano, przed rozpoczęciem obliczeń (w przypadku optymalizacji również), w ramce tej należy zdefiniować powierzchnię poślizgu.

Wyniki analizy wyświetlane są w prawej części ramki, a zoptymalizowana powierzchnia poślizgu pojawia się na pulpicie. Wizualizację wyników można skonfigurować w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka "Obliczenia" - kołowa powierzchnia poślizgu

Ramka "Obliczenia" - łamana powierzchnia poślizgu