Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Dziedziczność - fazy budowy

Fazy budowy (Pasek narzędzi Fazy budowy) pozwala na modelowanie faz budowy krok po kroku oraz analizę każdej z nich (jest to niezbędne w programach Ściana analiza, Osiadanie, MES).

Podczas definiowania nowej fazy budowy lub edytowania fazy poprzedniej, parametry konstrukcji są automatycznie przekazywane pomiędzy fazami budowy (dziedziczność parametrów).

Istnieją dwa rodzaje:

Dziedziczność definiowana - (kotwy, podpory, obciążenie...) - obiekty te zawsze zapamiętują fazę, w której zostały utworzone. Jest to również faza, w której obiekty mogą być edytowane. We wszystkich następnych fazach obiekty te mogą być usunięte lub istnieje możliwość modyfikacji niektórych ich parametrów (dodatkowe sprężenie kotew, zmiana wartości obciążenia, przesunięcie podpór, itp…). Podczas definiowania nowej fazy budowy, obiekty te są automatycznie przenoszone do tej fazy.

Dziedziczność automatyczna - (przyporządkowanie gruntu, profil terenu, wpływ wody, ustawienia obliczeń…) - dla takich elementów, parametry z poprzednich faz są przenoszone do nowo tworzonej fazy. Podczas zmiany parametrów w bieżącej fazie budowy, program postępuje w następujący sposób:

  • Jeżeli parametr w następnej fazie pozostaje taki sam, jak w poprzedniej fazie, wówczas otrzymuje etykietę nowy - zmiana ta ma również zastosowanie do wszystkich następnych faz.
  • Jeżeli parametr w następnej fazie różni się od tego w poprzedniej fazie (oznacza to, że parametr ten był podczas definiowania zmodyfikowany w następnej fazie), wówczas zmiana ta nie jest przenoszona do następnych faz.

Zmiany na przestrzeni faz budowy - dziedziczność automatyczna

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.