Program:
Język:

Nowy projekt

Mogą Państwo stworzyć nowy projekt korzystając z przycisków "Importuj" lub "Utwórz" znajdujących się w dolnej części ekranu. Sposób tworzenia projektu wpływa na formę wprowadzanych danych. Jeśli projekt jest tworzony w aplikacji (przycisk „Utwórz”), forma wprowadzanych danych odpowiada domyślnemu szablonowi dla aplikacji mobilnej (np. nowe badanie jest zawsze typu „Otwór”; tylko podstawowe dane projektu). Tego szablonu nie można zmienić. Zebrane dane można przenieść do programu Stratygrafia 3D.

Jeśli projekt jest importowany z programu "Stratygrafia 3D" (przycisk "Importuj"), wprowadzane dane są zgodne z szablonem wyeksportowanym z programu "Stratygrafia 3D".

Lista dostępnych projektów

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.