Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Spoczynkowe parcie gruntu dla pochyłej powierzchni terenu za konstrukcją

Dla nachylonej powierzchni gruntu za konstrukcją (0° < β ≤ φ) spoczynkowe parcie gruntu przyjmuje postać:

gdzie:

φ

-

kąt wewnętrznego tarcia gruntu

β

-

nachylenie zbocza

σz

-

pionowe naprężenie geostatyczne

Kr

-

współczynnik spoczynkowego parcia gruntu

Dla nachylonego tyłu ściany, wartości spoczynkowego parcia ziemi wyprowadza się z:

gdzie:

α

-

nachylenie tylnej ściany konstrukcji

σz

-

pionowe naprężenie geostatyczne

Kr

-

współczynnik spoczynkowego parcia gruntu

Normalne i tangensowe składowe wyznaczane są z:

gdzie:

α

-

nachylenie tylnej ściany konstrukcji

σz

-

pionowe naprężenie geostatyczne

Kr

-

współczynnik spoczynkowego parcia gruntu

Kąt odchylenia od normalnej linii do ściany δ:

gdzie:

α

-

nachylenie tylnej ściany konstrukcji

Kr

-

współczynnik spoczynkowego parcia gruntu