Program:
Język:

Fundament

Ramka "Fundament" służy do definiowania rodzaju fundamentu ściany (konstrukcji oporowej). Następujące rodzaje fundamentów są dostępne w programie:

  • grunt - z profilu geologicznego - w tym przypadku ściana posadowiona jest na gruncie przyporządkowanym z profilu geologicznego zdefiniowanego w ramce "Profil".
  • grunt - definiuj parametry kontaktu - przy wybraniu tej opcji definiowane są parametry kontaktu pomiędzy podłożem fundamentowym a fundamentem. Opcja "definiuj kąt tarcia fundament-grunt" wymaga zdefiniowania kąta tarcia ψ [°] pomiędzy fundamentem a gruntem. Opcja "definiuj współczynnik tarcia" wymaga natomiast zdefiniowania współczynnika tarcia μ [-]. W obydwu przypadkach natomiast niezbędne jest określenie spójności a [kPa] pomiędzy podstawą fundamentu a gruntem.
  • ława fundamentowa - materiał ławy fundamentowej może być zdefiniowany w postaci gruntu (zdefiniowanego w ramce "Grunty") lub betonu - wybór tego typu fundamentu wymaga zdefiniowania ciężaru objętościowego materiału fundamentu γ oraz parametrów kontaktu konstrukcji z gruntem (współczynnik tarcia f, spójność c, dodatkowy odpór F).
  • fundament palowy - ściana może być posadowiona odpowiednio na pojedynczym rzędzie pali lub dwóch rzędach pali.

Ławę fundamentową lub fundament palowy można zastosować w obliczeniach jedynie w przypadku gdy w zakładce "Geometria" wybrany jest kształt konstrukcji ściany oporowej z płaską podstawą fundamentu bez odsadzki. Geometria fundamentu ściany (ława fundamentowa, fundament palowy) może być modyfikowana w ramce poprzez wprowadzanie właściwych wartości w odpowiednich polach definiowania lub na ekranie z wykorzystaniem aktywnych wymiarów.

Dane wprowadzone w tej ramce wpływają na przebieg analizy ściany (sprawdzenie na przesuw) a także w dalszej kolejności obliczenie nośności podłoża fundamentowego.

Ramka "Fundament"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.