Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Makroelementy

Ramka "Makroelementy" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych makroelementów. Dodawanie (edycja) makroelementów wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe makroelementy".

Okno dialogowe służy do definiowania listy linii określających kształt makroelementu, grubość i materiał. Materiał makroelementu można wybrać z katalogu materiałów lub zdefiniować ręcznie podając jego parametry, pzy wykorzystaniu okna dialogowego "Edytor materiału"

Makroelementy można również definiować na ekranie za pomocą myszki. Tryb wprowadzania jest aktywowany poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku na poziomym pasku narzędzi "Makroelementy". Dostępne są podane poniżej opcje: 

  • Dodaj

Kliknięcie lewym przyciskiem myszki wprowadza makroelement. Dodawanie makroelementów wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe makroelementy".

  • Edytuj

Kliknięcie lewym przyciskiem myszki na na wcześniej zdefiniowany makroelement otwiera okno dialogowe "Edytuj parametry makroelementu", pozwalające na modyfikację jego parametrów.

  • Usuń

Kliknięcie lewym przyciskiem myszki na makroelement otwiera okno dialogowe usuwania makroelementu - akceptacja tej operacji usunie wybrany makroelement.

  • Wybierz

Kliknięcie lewego przycisku myszki na makroelemencie, spowoduje zaznaczenie wybranego makroelementu. Makroelement ten zostanie jednocześnie zaznaczony na liście w tabeli. Opcja ta pozwala na jednoczesną edycję kilku makroelementów (na przykład kasowanie)

Zdefiniowane makroelementy można również edytować na ekranie komputera, za pomocą aktywnych obiektów.

Ramka "Makroelementy"