Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

NCMA - SRW

Wyznaczanie sił dynamicznych zaczerpnięte zostało z publikacji NCMA Design Manual for Segmental Retaining Walls 3rd Edition.

Rozwiązanie bazuje na teorii Mononobe-Okabe, ale efekt dynamiczny parcia czynnego oddziałującego na ścianę jest redystrybuowany równomiernie na całej wysokości ściany (gruntu zbrojonego). Kolejną różnicą tej metody jest zastosowanie redukcji długości gruntu zbrojonego po połowę. Pozioma siła sejsmiczna jest następnie obliczana z tej zredukowanej długości.