Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Analiza fundamentu bezpośredniego na przebicie

Odcinek obciążany jest zdefiniowanymi momentami MEx, MEy oraz siłą ścinającą VE wyznaczaną z:

gdzie:

A

-

pole fundamentu

V

-

przypisana siła pionowa powstała w słupie

At

-

pole kreskowane na rys.

Wymiarowanie przekroju zbrojenia na ścinanie At

Program tworzy przekroje kontrolne w odległościach od 0,5d do 2d w przypadku fundamentu bez zbrojenia na ścinanie. W przypadku zbrojonego fundamentu, odległości wynoszą od 0,5d do 4dgdzie d jest efektywną (faktyczną) wysokością fundamentu. Zbrojenie na ścinanie rozważane jest w przekrojach kontrolnych, znajdujących się w odległościach mniejszych niż 2d od kolumny. Przekroje kontrolne uwzględnia się w interwałach co 0,25d

Naprężenia obciążeniowe VEd w każdym przekroju kontrolnym znajdujemy za pomocą 6.4.3 (3), Wytrzymałość na przebicie podstaw fundamentowych, bez zbrojenia na ścinanie, VRd, c uzyskiwana jest z  6.4.4 (2), przy czym, jeśli zachodzi taka potrzeba, wytrzymałość na przebicie fundamentów zbrojonych VRd, cs , uzyskujemy z  6.4.5 (1).

Dodatkowo, wyliczana jest maksymalna wytrzymałość na ścinanie przy przebiciu na obwodzie słupa VRd,max, zgodnie z 6.4.5 (3). VRd,max zależy od rozmiarów słupa i grubości fundamentu. 

Przekroje kontrolne o najgorszych stosunkach (współczynnikach) obciążenia i wytrzymałości, uważane są za krytyczne i są zaznaczane w programie.

Literatura:

EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji betonowych - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków