Program:
Język:

Warstwa o zerowej miąższości

  • Edycja miąższości "0" m - generowanie modelu przeprowadzane jest normalnie, jedynie w punkcie (współrzędne otworu), miąższość warstwy wynosi zero. Zwykle, ostateczny model nie odpowiada rzeczywistości.

Na rysunku pokazany jest model erozji, z warstwą o zerowej miąższości nad środkowym otworem - wynik modelowania nie jest prawidłowy.

Inną możliwością jest zdefiniowanie zagłębienia linii lub pozostawienie linii "nie zdefiniowanej".

Model erozji z warstwą o zerowej miąższości nad środkowym otworem

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.