Program:
Język:

Rura stalowa

Przekrój typu Rura stalowa wymaga zdefiniowania następujących parametrów:

  • Nazwa przekroju (program generuje nazwę domyślną, może być ona zmodyfikowana po wyborze opcji "Użytkownika")
  • Współczynnik redukcji parcia poniżej dna wykopu - ten współczynnik stosowany jest do redukcji parcia gruntu poniżej dna wykopu w przypadku obudów nieciągłych - współczynnik ten może być zdefiniowany przez użytkownika lub wyznaczony automatycznie przez program (w przypadku ścian ciągłych wartość tego współczynnika wynosi 1.0)
  • Wysokość odcinka l
  • Rozstaw osiowy profili a
  • Współczynnik korekcyjny do betonu Kc (rury wypełnione betonem)
  • Typ przekroju należy wybrać w oknie dialogowym "Katalog profili" (przycisk "Katalog")

Definiowanie parametrów - rura stalowa

Do obliczenia charakterystyk przekroju rur stalowych wypełnionych betonem, przekrój stalowy przekształcany jest w beton.

gdzie:

Ic

-

moment bezwładności przekroju betonowego

Ec

-

moduł sprężystości betonu

Kc

-

współczynnik korekcyjny do betonu

Is

-

moment bezwładności przekroju stalowego

Es

-

moduł sprężystości stali

Ac

-

pole powierzchni przekroju betonu

As

-

pole powierzchni przekroju stali

a

-

rozstaw pali

Sprawdzenie nośności przekroju stalowego lub przekroju złożonego może być przeprowadzone w ramce "Wymiarowanie".

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.