Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Analiza osiadania dla piasków i pyłów

Dla piasków i iłów, wykładnik naprężenia  j przyjmuje wartość około 0,5, dla naprężenia wzorcowego σr = 100 kPa wynikowe osiadanie równa się sumie częściowych osiadań poszczególnych warstw. Osiadanie można wyprowadzić z następującego wzoru:

gdzie:

σor,i

pionowa składowa naprężenia geostatycznego w środku itej warstwy

σz,i

pionowa składowa przyrostu naprężenia (np. naprężenie na skutek obciążenia konstrukcji) łącznie ze ściskaniem warstwy

mi

moduł Janbu w itej warstwie

hi

miąższość itej warstwy

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.