Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Naprężenie geostatyczne, wypór

Analiza naprężenia oparta jest na istnieniu warstw gruntu określonych przez użytkownika podczas wprowadzania danych. Program następnie wstawia fikcyjne warstwy w miejscach, gdzie zmieniają się naprężenie i parcie boczne (ZWG, punkty konstrukcyjne, itp.). Normalne naprężenie w itej warstwie jest obliczane w następujący sposób:

gdzie:

hi

-

miąższość warstwy itej

γi

-

objętościowy ciężar gruntu

Jeżeli warstwa znajduje się pod zwierciadłem wody gruntowej, wówczas ciężar objętościowy gruntu pod zwierciadłem wody gruntowej oblicza się za pomocą wprowadzonych parametrów gruntu w następujący sposób:

  • dla opcji "Standardowe" z wyrażenia:

gdzie:

γsat

-

ciężar objętościowy gruntu nawodnionego

γw

-

ciężar objętościowy wody

  • dla opcji "Oblicz z porowatości" z wyrażenia:

gdzie:

n

-

porowatość

γs

-

ciężar właściwy gruntu

γw

-

ciężar objętościowy wody

gdzie:

V

-

objętość gruntu

Vp

-

objętość pustek

γd

-

ciężar objętościowy gruntu suchego

Ciężar jednostkowy wody zakładany w programie wynosi 10 kN/m3 lub 0,00625 ksi.

Zakładając pochyły grunt za konstrukcją (β ≠ 0) oraz warstwowe podłoże, kąt β, podczas obliczania współczynnika parcia gruntu K, jest redukowany w itej warstwie za pomocą następującego wyrażenia:

gdzie:

γ

-

ciężar jednostkowy gruntu w pierwszej warstwie pod ziemią

γi

-

ciężar jednostkowy gruntu w warstwie itej pod ziemią

β

-

nachylenie zbocza za konstrukcją

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.