Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Rozkład działających sił

Siły działające na klin skalny (ciężar klina skalnego, obciążenie zewnętrzne, siła kotwy) rozkładają się w kierunkach normalnych do płaszczyzn A1 i A2 (blok znajduje się pomiędzy tymi powierzchniami) oraz w kierunku do ich przecięcia. Rozkład sił powoduje siły normalne N1, N2 działające na powierzchnie A1 i A2, siły utrzymujące (bierne) Tres1Tres2 działające wzdłuż płaszczyzn A1A2.

Krok ten dalej generuje siłę ścinającą (czynną) Tact działającą w kierunku linii przecięcia powierzchni poślizgu. Wynikowa siła ścinająca (czynna) Tact uzyskiwana jest jako suma poszczególnych sił ścinających Tact,i.

Siłę utrzymującą (bierną) Tres znajduje się poprzez zsumowanie składowych Tres1Tres2 (np. na skutek obciążenia zewnętrznego) oraz sił tarcia na płaszczyznach A1A2 na skutek sił normalnych:

where:

c1

-

spoistość na powierzchni poślizgu A1

c2

-

spoistość na powierzchni poślizgu A2

φ1

-

kąt tarcia wewnętrznego na powierzchni poślizgu A1

φ2

-

kąt tarcia wewnętrznego na powierzchni poślizgu A2

Tvzd1

-

siły utrzymujące na powierzchni poślizgu A1

Tvzd2

-

siły utrzymujące na powierzchni poślizgu A2

Rozkład przestrzeni ciężaru własnego klina skalnego W

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.