Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Program:
Język:

EA-Pfähle

Wyznaczenie krzywej obciążeniowej pala pojedynczego wykonuje się na podstawie rozwiązania opisanego w instrukcji EA-Pfähle.

Podstawowymi danymi do analizy są opór pobocznicy qs oraz opór podstawy qb, które są określane na podstawie analizy wyników obciążeń statycznych pali.

Opór jest wyznaczany w zależności od stosowanej technologii wykonania pali (wiercone, wbijane, CFA) oraz w zależności od rodzaju gruntu (spoisty, niespoisty). Wartości oporu można wyznaczyć automatycznie lub zdefiniować w ramce Osiadanie.

W przypadku wyznaczania w sposób automatyczny, wartości qs są przypisywane automatycznie w zależności od gruntu warstwy. Dla wartości qb, tworzony jest profil fikcyjny w poziomie podstawy pala. Opór wypadkowy wyznaczany jest jako średnia ważona wartości qb z poszczególnych warstw.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć tutaj.

Profil fikcyjny zgodnie z technologią wykonania pali - a) pale wiercone i CFA, b) pale wbijane

Krzywa obciążeniowa (obciążenie-osiadanie) według EA-Pfähle - a) pale wiercone i CFA, b) pale wbijane

Literatura:

German Geotechnical Society: Recommendations on Piling (EA-Pfähle). Berlin: Ernst & Sohn, 2012.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.