Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Rozkłady

Ramka "Rozkłady" służy do definiowania linii ogólnych lub linii położonych na powierzchni płyty. Dla odcinków (linii) możliwe jest wyświetlanie zmiennych (przemieszczenia, momenty, obroty), dla dowolnych stanów obciążeniowych, kombinacji SO (stanów obciążeniowych) lub jeśli zachodzi potrzeba - zmiennych do wymiarowania (przekroje zbrojenia, wyliczane zgodnie z normą wybraną w zakładce "Materiały i normy).  

Ramka "Rozkłady" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych odcinków (linii). Dodawanie wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe rozkłady". Okno służy do specyfikacji sposobu definiowania (odcinek, linia), współrzędnych pierwszego i ostatniego punktu oraz wyboru stanu obciążeniowego, kombinacji czy wymiarowania, dla którego należy wyświetlić wyniki.

W ramce wyświetlane są:

-

Rozkłady ogólne

Rozkłady ogólne (diagramy) na dowolnych odcinkach (liniach)

-

Rozkłady na belkach

Jeśli belka jest przypisana do linii, możliwe jest wyświetlnie rozkładów (diagramów) innych wielkości (siła ścinania V3, moment zginający M2, moment skręcający M1)

-

Rozkłady na liniach podpartych

Jeśli linia jest podparta, możliwe jest wyświetlenie rozkładów (diagramów) innych wielkości (pionowej reakcji rz, reakcji  momentu rm, t).

Zdefiniowane rozkłady można również edytować w na ekranie komputera, za pomocą aktywnych obiektów.

Ramka "Rozkłady"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.