Program:
Język:

SP22.13330.2016

Niniejsze rozwiązanie wykorzystuje normę rosyjską SP22.13330.2016, w której dostępne są dwa podejścia do wyznaczania nośności podłoża gruntowego:

1) Nośność użytkowa (R)

gdzie:

γc1, γc2

-

współczynniki środowiskowe

k

-

k = 1 jeśli parametry wytrzymałościowe określane są w badaniach bezpośrednich, lub k = 1,1 (odczytywane z tabel z Załącznika A)

Mγ, Mq, Mc

-

współczynniki nośności

kz

-

kz = 1 jeśli b < 10 m, w przeciwnym przypadku kz = 8/b+0,2 [m]

b

-

szerokość fundamentu

γ1, γ2

-

ciężar objętościowy gruntu nad/pod podstawą fundamentu

c

-

spójność gruntu

d1

-

zagłębienie podstawy fundamentu

Uwaga: Parametry φ, c, γ2 w obliczeniach R przyjmowane są jako średnia ważona do głębokości zSP, gdzie zSP = b/2 jeśli b < 10 m, w przeciwnym razie zSP = 4+0,1b [m]

2) Nośność (N)

gdzie:

γc

-

współczynniki środowiskowe

γn

-

współczynnik niezawodności (γn = 1,2; γn = 1,15; γn = 1,1 dla konstrukcji kategorii I, II, III)

Nγ, Nq, Nc

-

współczynniki nośności

sγ, sq, sc

-

współczynniki kształtu

bef

-

szerokość efektywna fundamentu

γ1, γ2

-

ciężar objętościowy gruntu nad/pod podstawą fundamentu

c

-

spójność gruntu

d

-

zagłębienie podstawy fundamentu

Uwaga: Parametry φ, c, γ2 w obliczeniach N przyjmowane są zgodnie z powierzchnią poślizgu Prandtla.

Literatura:

SP22.13330.2016.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.