Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Zmienna sztywność

Istnieje możliwość zdefiniowania zmienności sztywności gruntu z głębokością. Taką własność gruntu określa się w oknie dialogowym "Edycja parametrów gruntu" poprzez wybór opcji "Zmiana sztywności z głębokością". Zdefiniowanie parametru kd zapewnia przypisanie poszczególnym elementom skończonym różnych wartości modułu Younga w zależności od ich zagłębienia (odległości w pionie od powierzchni terenu w pierwszej fazie budowy) według następującego równania:

gdzie:

E0

-

moduł Younga na powierzchni terenu [MPa]

h

-

głębokość [m]

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.