Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Nasyp za konstrukcją

Ramka "Nasyp" pozwala na wprowadzenie nasypu gruntowego za konstrukcją.

Grunt przypisany do nasypu należy wybrać z listy rozwijanej w ramce (parametry gruntu definiuje się w ramce "Grunty"). Ponadto, należy zdefiniować kąt nachylenia nasypu za konstrukcją.

Ramka "Nasyp"