Program:
Język:

Obliczenia

Ramka "Obliczenia" przedstawia wyniki obliczeń niecki osiadania. Dla jednego zadania można przeprowadzić więcej niż jedną analizę na różnych głębokościach poniżej powierzchni terenu. Obliczone wartości są wyświetlane na ekranie i stale aktualizowane po dokonaniu dowolnych zmian we wprowadzonych danych.

Wizualizację wyników można ustawić w ramce "Konfiguracja rysunku". W celu szybkiego przełączania pomiędzy różnymi stylami graficznej prezentacji wyników (niecka osiadania, rozkład wartości), istnieje możliwość użycia przycisków wyboru w części "Wizualizacja".

Ramka "Obliczenia" - "Osiadanie"

Ramka "Obliczenia" - "Wykresy"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.