Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Obliczenia

Ramka "Obliczenia" przedstawia wyniki obliczeń niecki osiadania. Dla jednego zadania można przeprowadzić więcej niż jedną analizę na różnych głębokościach poniżej powierzchni terenu. Obliczone wartości są wyświetlane na ekranie i stale aktualizowane po wprowadzeniu w ramce pewnych zmian we wprowadzonych wartościach lub ustawieniach.

W celu szybkiego przełączania pomiędzy różnymi stylami graficznej prezentacji wyników (niecka osiadania, rozkład wartości), istnieje możliwość użycia przycisków wyboru w części "Wizualizacja". Wizualizację wyników można ustawić w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka "Obliczenia" - "Osiadanie"

Ramka "Obliczenia" - "Wykresy"