Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Program Pal

Program ten służy do analizy nośności pionowej pojedynczych pali ściskanych i rozciąganych, a także osiadania oraz nośności poziomej pojedynczych pali.

Pomoc w programie "Pal" obejmuje następujące tematy:

  • Wprowadzanie danych do poszczególnych ramek:

Projekt

Ustawienia

Profil

Moduł reakcji podłoża

Grunty

Przyporządkowanie

Obciążenie

Geometria

Materiał

Woda, podłoże nieściśliwe

Tarcie negatywne

Ustawienia fazy

Nośność pionowa (rozwiązanie analityczne)

Nośność pionowa (metoda sprężysta)

Osiadanie (Poulos)

Osiadanie (Masopust)

Osiadanie (EA-Pfähle)

Nośność pozioma

Nośność pozioma (metoda Bromsa)

  • Teoria obliczeniowa do programu "Pal":

Naprężenia w gruncie

Analiza pala

Wymiarowanie konstrukcji betonowych

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.