Program:
Język:

Program Pal

Program ten służy do analizy nośności pionowej pojedynczych pali ściskanych i rozciąganych, a także osiadania oraz nośności poziomej pojedynczych pali.

Pomoc w programie "Pal" obejmuje następujące tematy:

  • Wprowadzanie danych do poszczególnych ramek:

Projekt

Ustawienia

Profil

Moduł reakcji podłoża

Grunty

Przyporządkowanie

Obciążenie

Geometria

Materiał

Woda, podłoże nieściśliwe

Tarcie negatywne

Ustawienia fazy

Nośność pionowa (rozwiązanie analityczne)

Nośność pionowa (metoda sprężysta)

Osiadanie (Poulos)

Osiadanie (Masopust)

Osiadanie (EA-Pfähle)

Nośność pozioma

Nośność pozioma (metoda Bromsa)

  • Podstawy teoretyczne do programu "Pal":

Naprężenia w gruncie

Analiza pala

Wymiarowanie konstrukcji betonowych

Wymiarowanie przekrojów stalowych

Wymiarowanie przekrojów drewnianych

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.