Program:
Język:

Klin skalny

Program przeprowadza analizę stateczności klina skalnego, który znajduje się pomiędzy dwoma powierzchniami (płaszczyzny) i przesuwa się w kierunku linii oddziaływania (podstawa) tych płaszczyzn. Klin skalny może być zdefiniowany ze spękaniem tensyjnym. Nachylenie tego przecięcia musi być znacznie większe niż kąt tarcia wewnętrznego wzdłuż płaszczyzn rozdzielających, podczas gdy linia opadająca obu płaszczyzn dzielących musi być skierowana do linii przecięcia. Zakłada się dalej, że podstawa znajduje się w statecznej bryle skalnej.  

Rozwiązanie wymaga wyznaczenia siły normalnej Nsiły ścinającej Tact (aktywna) oraz siły utrzymującej (pasywna) Tres działających na powierzchnie poślizgu A1A2. Siłę aktywną Tact i siłę normalną N uzyskuje się jako sumę wszystkich sił uwzględnionych w analizie po przeprowadzeniu rozkładu przestrzennego tych sił.

Parametry wytrzymałości na ścinanie Mohr'a-Coulomb'a oraz siła normalna N działająca na powierzchnię poślizgu są głównymi danymi wejściowymi do wyznaczania sił utrzymujących Tres. Na obliczenie aktywnej siły ścinającej Tact oraz siły normalnej N wpływa również ciężar klina skalnego (zależy od geometrii klina i ciężaru jednostkowego skały), kotwienie klina, obciążenie działające na klin, wpływ wody i obciążenia sejsmiczne.

Ostateczna weryfikacja może być przeprowadzona zgodnie z metodą analizy, której wyboru dokonuje się w ramce "Ustawienia".

Składowe siły działające na klin skalny

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.