Program:
Język:

CSN 73 6206

Wybierając "CSN 73 6206", w ramce "Projekt", analiza decydujących łączeń wykonywana jest zgodnie z normą CSN 73 6206 "Projektowanie betonowych i żelbetowych konstrukcji mostów", ze zmianami a-10/1989 a Z2/1994. Program umożliwia analizę przekrojów poprzecznych z betonu niezbrojonego lub betonu zbrojonego jednostronnie stalą. Wszystkie obliczenia związane z betonem przeprowadzane są za pomocą teorii dopuszczalnych naprężeń

Główną różnicą w porównaniu do pozostałych norm jest wymiarowanie łączeń betonowych, gdzie parcie gruntu obliczane jest zawsze bez redukcji parametrów wejściowych niezależnie od danych wprowadzonych w ramce "Ustawienia".  

Podczas przeprowadzania analizy przekrojów poprzecznych wykonanych z betonu niezbrojonego lub zbrojonego stalą istnieje możliwość wprowadzenia współczynnika dopuszczalnego naprężenia zgodnie z art. 47 CSN 73 6206 w celu zwiększenia dopuszczalnego naprężenia materiału.

Istnieje możliwość analizowania następujących łączeń w programie:

Trzon przyczółku - fundament, przekrój roboczy - ten przekrój poprzeczny może być wykonany z betonu niezbrojonego lub zbrojonego stalą. Łączenie jest analizowane ze względu na obciążenie siłą normalną i momentem zginającym. Sprawdzane są dopuszczalne naprężenia betonu, stali i betonu na parcie współosiowe. W przypadku betonu zbrojonego, program sprawdza również stopień zbrojenia, przekroje poprzeczne z betonu niezbrojonego są następnie sprawdzane na przewracanie (h/2e < 1,35) i przesunięcie (N*f < 1,5); tarcie beton - beton zakłada się jako f = 0,5).

Ściana zamykająca - blok nośny - ten przekrój poprzeczny jest analizowany ze względu na obciążenie siłą normalną i momentem zginającym. Zakłada się zawsze przekroje poprzeczne z betonu zbrojonego stalą. Sprawdzane są dopuszczalne naprężenia betonu i stali oraz stopień zbrojenia. 

Skrzydło - przyczółek - łączenie to może być wykonane z betonu niezbrojonego lub betonu zbrojonego stalą. Sprawdzane są dopuszczalne naprężenia betonu, stali i betonu na parcie współosiowe. W przypadku betonu zbrojonego, program sprawdza również stopień zbrojenia.

Przednia odsadzka fundamentu przyczółka - przednia odsadzka przyczółka jest analizowana zgodnie z jej zabezpieczeniem. W przypadku zabezpieczenia odsadzki v < 0,5hz (hz jest wysokością odsadzki fundamentu) program sprawdza wielkość naprężenia w rozciąganiu głównym na skutek sił powstałych na odsadzce nad fundamentem. Naprężenie wyznaczane jest jako:

gdzie:

d

-

szerokość łączenia nad fundamentem

M,N

-

moment i normalna siła w odsadce nad fundamentem

W przypadku zabezpieczenia odsadzki v > 0,5hz odsadzka analizowana jest jako ściana oporowa zginana reakcją (naprężeniem) gruntu fundamentowego. Łączenie to może być wykonane z betonu niezbrojonego lub betonu zbrojonego stalą. Sprawdzane są dopuszczalne naprężenia betonu, stali i betonu na parcie współosiowe. W przypadku betonu zbrojonego, program sprawdza również stopień zbrojenia.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.