Program:
Język:

Mapowanie do eksportu i importu

Mapowanie określa identyfikatory, które są używane do eksportu i importu poszczególnych danych.

Mapowanie jest zdefiniowane w szablonie. Jeden szablon może mieć kilka opcji mapowania. Wszystkie szablony zawierają domyślnie zestaw mapowania AGS, a niektóre szablony zawierają również różne opcje mapowania w zależności od kraju, dla którego zostały zaprojektowane.

Identyfikatory mapowania są definiowane i edytowane w oknie dialogowym „Edycja mapowania do eksportu i importu”.

Możliwe jest również tworzenie mapowań zdefiniowanych przez użytkownika. Tworząc mapowanie należy pamiętać, że każdy identyfikator musi być unikalny i czytelny. Program ostrzega, jeśli ten sam identyfikator jest już używany, wyświetlając go na czerwono. Posiadanie wielu wartości z tym samym identyfikatorem może powodować problemy podczas importowania danych.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.