Program:
Język:

Nośność

Ramka "Nośność" wyświetla wyniki analizy nośności podłoża gruntowego. Naprężenie w podstawie fundamentu (założono stałe) uzyskuje się na podstawie wszystkich obliczeń przeprowadzonych w ramce "Analiza". Programy "Fundamenty bezpośrednie", "Fundamenty bezpośrednie CPT", "Pal" i "Grupa pali" traktują wszystkie obliczenia jako przypadki obciążeń. W programie "Pal CPT", używane jest tylko obciążenie siłą normalną.

Ramka "Nośność" zawiera następujące opcje analizy:

  • Definiuj nośność podłoża gruntowego

W tym przypadku, nośność podłoża gruntowego definiowana jest przez użytkownika. Wyniki analizy fundamentu ze względu na mimośród oraz nośność podłoża wyświetlane są w prawej części ramki. Przycisk "Szczegółowo" otwiera okno dialogowe, które wyświetla szczegółowe wyniki analizy nośności podłoża gruntowego.

  • Analiza posadowienia programem "Fundamenty bezpośrednie"

Naciśnięcie przycisku "Uruchom program Fundament bezpośredniuruchamia program "Fundament bezpośredni", który umożliwia obliczenie nośności gruntu lub osiadanie i obrót fundamentu. Naciśnięcie przycisku "Zakończ i prześlij dane" zamyka tryb analizy w programie Fundament bezpośredni - wyniki obliczeń i wszystkie rysunki kopiowane są do programu wyjściowego, tj. "Ściana kątowa". Program "Fundament bezpośredni" musi być zainstalowany, aby przycisk ten był dostępny. Przy wyborze tej opcji należy zdefiniować całkowitą długość fundamentu ściany.

  • Analiza posadowienia programem "Fundamenty bezpośrednie CPT"

Metodologia analizy jest taka sama jak w przypadku analizy nośności podłoża w programie "Fundamenty bezpośrednie".

  • Analiza posadowienia programem "Pal"

W tym przypadku, procedura jest jednakowa jak przy wyznaczaniu nośności podłoża gruntowego za pomocą programu "Fundament bezpośredni". Opcja "Uruchom program Pal" jest dostępna jedynie w przypadku, gdy ściana ma zdefiniowany (w ramce "Fundament") typ fundamentu jako fundament palowy. Przy wyborze tej opcji konieczne jest zdefiniowanie rozstawu pali s.

  • Analiza posadowienia programem "Pal CPT"

Metodologia analizy jest taka sama jak w przypadku analizy nośności podłoża w programie "Pal".

  • Analiza posadowienia programem "Grupa pali"

W tym przypadku, procedura jest jednakowa jak przy wyznaczaniu nośności podłoża gruntowego za pomocą programu "Fundament bezpośredni". Opcja "Uruchom program Grupa pali" jest dostępna jedynie w przypadku, gdy ściana ma zdefiniowany (w ramce "Fundament") typ fundamentu jako fundament palowy z liczbą pali większą niż jeden. W tej sytuacji należy zdefiniować: rozstaw pali s, całkowitą liczbę rzędów pali n oraz długość obciążenia l.

  • Nie obliczaj (fundament na palach)

Nośność podłoża gruntowego nie jest obliczana.

Program umożliwia określenie kształtu naprężenia kontaktowego w podstawie fundamentu.

Wizualizację wyników można skonfigurować w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka "Nośność"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.