Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Wczytywanie danych do warstw

W menu programu ("Plik") wybierz opcję "Import", "Format DXF dla warstw", a następnie zwyczajnie wybierz plik do importowania.

Wczytywane dane wyświetlane są w oknie dialogowym Import DXF, które pozwala na dokonanie wyboru poszczególnych warstw i określenie innych parametrów. Program automatycznie dostosowuje rozmiar modelu do wczytywanych danych.

Po wciśnięciu przycisku "OK" tworzony jest nowy plik a dane DXF są wczytywane do warstw.

Jeśli nie wszystkie wybrane warstwy konstrukcji zostaną prawidłowo wczytane, program umożliwia zastosowanie wgranego pliku DXF jako szablonu.

Wczytywanie danych do warstw

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.