Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Wczytywanie danych do warstw

W menu programu ("Plik") wybierz opcję "Import", "Format DXF dla warstw", a następnie zwyczajnie wybierz plik do importowania.

Wczytywane dane wyświetlane są w oknie dialogowym Import DXF, które pozwala na dokonanie wyboru poszczególnych warstw i określenie innych parametrów. Program automatycznie dostosowuje rozmiar modelu do wczytywanych danych.

Po wciśnięciu przycisku "OK" tworzony jest nowy plik a dane DXF są wczytywane do warstw.

Jeśli nie wszystkie wybrane warstwy konstrukcji zostaną prawidłowo wczytane, program umożliwia zastosowanie wgranego pliku DXF jako szablonu.

Wczytywanie danych do warstw