Program:
Język:

Projekt

Ramka "Projekt" ma zastosowanie do definiowania podstawowych danych projektu.

Przycisk "Dane projektu" otwiera okno dialogowe, w którym można wypełnić poszczególne pozycje.

Wprowadzone dane wyświetlane są w środkowej części ramki. Informacje te są dalej wykorzystywane w tekstowych i graficznych dokumentacjach wyjściowych, zwłaszcza przy tworzeniu nagłówka i stopki.

Ramka "Projekt"

Jeśli wprowadzone dane projektu nie są właściwe lub czegoś brakuje, możesz je zmienić według własnych potrzeb (dodaj / edytuj / usuń). Dane definiuje się w tzw. "Szablonie danych projektu". Po naciśnięciu przycisku "Szablon danych projektu", otwiera się okno dialogowe "Edycja szablonu danych projektu".

Po zaznaczeniu opcji "Wprowadź dane IFC" pojawia się przycisk "Szablony danych IFC", który pozwala na zdefiniowanie i wprowadzenie dodatkowych danych IFC w zadaniu.

Ramka "Projekt" umożliwia również przełączanie jednostek analizy (metryczne / angielskie). Dane dotyczące projektu mogą być kopiowane poprzez "GeoSchowek" pomiędzy wszystkimi programami GEO5.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.