Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Kotwy bierne prętowe

Wyboru "Rodzaju kotew" (w tym przypadku "Bierne prętowe") dokonuje się z listy rozwijanej w oknie dialogowym "Nowa kotew".

Przy definiowaniu kotew Biernych prętowych konieczne jest podanie następujących parametrów:

  • Linia produktów - zdefiniowana przez użytkownika (parametry definiowane przez użytkownika) lub kotwy wybrane z wbudowanego w programie katalogu (VSL, DYWIDAG...)
  • Parametry kotwy - głębokość, długość całkowita, nachylenie...
  • Sztywność kotwy - średnica kotwy ds lub powierzchnia przekroju poprzecznego A kotwy, moduł sprężystości E

Definiowanie parametrów kotew

Literatura:

Kotwy zawarte w katalogu programu:

  • VSL Systems Ltd. - VSL Ground Anchor Systems - web brochure
  • Minova Bohemia, s.r.o. - Injekční zavrtávací a kotevní tyče MAI SDA R a T, Technický list

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.