Program:
Język:

Opór (nośność) pobocznicy

Wyznaczanie oporu pobocznicy qs powinno być częścią rozpoznania geologicznego.

Rekomendowane wartości oporu qs [kPa] dla poszczególnych gruntów i rodzajów konstrukcji można znaleźć w literaturze specjalistycznej:

  • dla pali wierconych:

qs

grunty niespoiste

grunty spoiste

qc

cu

7,5

15

25

60

150

250

55-80

105-140

130-170

30-40

50-65

65-85

  • dla pali wbijanych:

qs

grunty niespoiste

grunty spoiste

qc

cu

s/Deq

7,5

15

25

60

150

250

ssg*

30-40

65-90

85-120

20-30

35-50

45-65

sg=0,1Deq

40-60

95-125

125-160

20-35

40-60

55-80

gdzie:

qc

-

opór na stożku CPT [MPa]

cu

-

całkowita (uogólniona) spójność gruntu [kPa]

ssg*

-

osiadanie przy aktywacji oporu pobocznicy

sg

-

osiadanie graniczne

Deq

-

średnica pala

Wartości pośrednie mogą być interpolowane liniowo.

Literatura:

EA-Pfähle, ISBN: 978-3-433-03005

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.