Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Obliczanie granicznej krzywej obciążeniowej (obciążenie-osiadanie)

Jednym z wyników przedstawianych przez program jest wykres obciążenia pala obciążonego pionowo, tzw. graniczna krzywa obciążeniowa (wykres obciążenie-osiadanie), przedstawiający osiadanie pionowe pala w funkcji przyłożonego obciążenia.

Graniczna krzywa obciążeniowa wyznaczana jest jako suma osiadań wywołanych przez siły w podstawie pala oraz siły na pobocznicę, uzyskanych z wykresów używanych do obliczania osiadań pala. Na rysunku przedstawiono typowy przykład granicznej krzywej obciążeniowej (obciążenie-osiadanie).

Graniczna krzywa obciążeniowa (wykres obciążenie-osiadanie)

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.